NATHO, (?)

Architekt (Büro Paesler & Natho) (um 1884)
Geburtsdaten Person Zeit Anmerkung
(?) NATHO um 1884 Architekt (Büro Paesler & Natho